Get Adobe Flash player

Üretra Darlığı

 Üretra idrar yolunun en dış kısmıdır. Kadınlarda kısa bir segment iken erkeklerde daha uzundur, bu sebeple üretra darlıkları erkeklerde daha sık görülür.  Üretranın geçirilmiş enfeksiyonları ki bunlar sıklıkla belsoğukluğu ve benzeri cinsel hastalılardır, düşürülen idrar yolları taşları, idrar yolundan mesaneye sonda takılması, idrar yoluna yapılan endoskopik cerrahi girişimler, çeşitli nedenlerle oluşan üretra yaralanmaları gibi durumlar üretra darlığının sebepleri arasındadır.

Üretra darlıkları idrar kanalında daralma yaptıkları için zorlu idrar, çatallı idrar, bazen aniden idrar yapamama tıkanma, mesaneyi tam boşaltamama, idrar yolu enfeksiyonları gibi belirti ve bulgularla kendilerini belli ederler.

Tedavi darlığın yeri, uzunluğu ve derecesine göre yapılır. Tanı da endoskopi, üretrografi ( opak madde verilerek çekilen bir film) gibi yöntemlerden faydalanılır.  Genel olarak uygun hastalarda endoskopik yolla darlık açılır.  Bazı zorlu vakalarda açık cerrahi onarım, tekrarlayan vakalarda ise darlık alanına sten konulması gibi tedavi yöntemleri gündeme gelir.

Üretra darlığının en önemli özelliği bölgeninyapısı itibarı ile tekrarlamasıdır, bu nedenle tedaviden sonra hastanın düzenli olarak takip edilmesi uygundur. Hastalarında daralma ile ilgili semptomlarını takip ederek erken dönemde doktorlarının uyarmaları son derece önemlidir.