Sertleşme Sorunu

Sertleşme Sorunu

Sertleşme Sorunu Nedir?

Erkeğin cinsel ilişkiye yeterli sertliği sağlayamama ve sürdürememesi durumudur.  Erkeklerin %50 si hayatları boyunca geçici veya kalıcı olarak bu problemle karşılaşırlar. İlerleyen yaş ve bazı hastalıklar nedeniyle bu oran artabilir.

Psikolojik  nedenlerle yaşanan ereksiyon sorunu genelde başarısızlık korkusu ( performans anksiyetesi) nedeniyledir. Anlayışlı bir eş ve psikolojik destek ile kolaylıkla aşılabilir.

Organik yani hastalığa bağlı sebepler arasında ise en sık damar sertliği, diabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği ve kronik hastalıklar, nörolojik hastalıklar, ilerlemiş bel fıtığı, omurilik yaralanmaları, erkeklik hormonun yeteri salgılanamamasına neden olan hastalıklar sayılabilir. Sigara ve alkol kullanımı, bazı ilaçların düzenli alınması , uyuşturucu kullanımı , peniste lokal olarak etkili Peyronie hastalığı gibi sebepler de impotans  yaparlar.

Hastalığın tanısı ayrıntılı fizik muayene, biyokimyasal ve hormonal testler, peniste ki kan akımının ölçülmesi ile konabilir.  Tedavi ise sebebe göre düzenlenir. Psikojenik sebepli ise öncelikle telkin, gerekli ise psikiatri konsultasyonu istenir. Peyronie hastalığına bağlı ise bunun giderilmesi gerekir.  Sertleşmeyi engelleyen ilaçların değiştirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaşılması lazımdır.

ESWT Şok dalga tedavisi, sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanıldığı şekliyle ilk olarak 2000’li yıllarda İskemik Kalp Hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Yeni damar ve doku oluşumunu sağlamak için mevcut dokuya düşük yoğunluklu şok dalgaları göndererek ufak hasarlar oluşturma mantığına dayalı bir sistemdir. Vücut oluşan bu hasarları giderebilmek için uygulama yapılan bölgedeki damar ve doku yapısını yeniler. ESWT için bir tür “Yenileme” yada “Kaybedilen fonksiyonları geri döndürme” yöntemi demek yanlış olmayacaktır. Tedavi sonrası doku ve damarlarda yenilenme sağlaması gerçekleşse de -yani tedavi başarılı sonuçlar vermiş olsa da- kalp hastalıklarının tedavisinde yaygın kullanıma sahip olmasını sağlayamadı. Kardiyoloji alanında sürekli gelişen ve yaygın kullanıma sahip daha birçok girişimsel tedavi olmasının bu durumda etkisi büyükse de kalp rahatsızlıklarının acil müdahale gerektiren ve ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklar olması nedeniyle tam iyileşme sağlanması için (kısa da olsa) zamana ihtiyaç duyulan bu yöntem kardiyak hastalıklarda çok tercih edilir bir tedavi yöntemi olamadı. Ancak damarlarda veya dokularda yenilenme sağlayarak tedavi edilebilecek birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek bu son derece başarılı yeni teknoloji, başka dallarda çok yaygın bir kullanım alanı bulmayı başardı. 1970’li yıllardan beri böbrek taşı kırmak amacıyla şok dalgalarının kullanıldığı üroloji dalı ise en yaygın kullanıldığı alandır. Bugün Şok Dalgaları ile tedaviyi sadece erektil disfonksiyon tedavisinde değil, peyronie, prostat enfeksiyonu, cinsel ağrılar ve fonksiyon bozuklukları tedavisinde de kullanıyoruz.

Erektil Disfonksiyonun yani iktidarsızlığın birçok nedeni olduğunu ve bu nedenlerin başında da yaşlanmanın geldiğini biliyoruz. Yaşlanma ya da bazı bir takım fiziksel nedenlerle oluşan sertleşme bozukluğu penisteki damarların, sinirlerin, penis dokusunun ve penis dokusunu destekleyen kolajen ve elastinin kaybı yada işlevsizleşmesiyle oluşmaktadır. Hastada mevcut damarsal yetmezlik, sinir ileti kusurları ve ciltteki yaşlanmanın etkileri geri döndürülerek, iyileşme ve yenilenme sağlanır. Hastalığın seviyesine göre uygun seans sayısı ve aralığı belirlenir ve doğru hastaya, doğru şekilde uygulandığında başarı oranları oldukça yüksektir.

ESWT uygulamasının erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) tedavisindeki etkinliği ve başarı oranının; hafif ve orta derecedeki sertleşme problemlerinde %80, ağır dereceli hastalığı olanlarda ise %60’ın üzerinde olarak belirtildiği bilimsel yayınlar mevcuttur.

Penil Protez (Mutluluk Çubuğu)

şişirilebilir penis protezi

Penis protezleri bükülebilir ve şişirilebilir protezler gibi çeşitlere sahiptir ve hastanın durumuna uygun proteze hasta ve hekim beraber karar vermelidirler.

En yaygın kullanılan protez çeşididir. Yapılan ameliyatların yaklaşık % 75’ini oluşturan kısım üç parçalı şişirilebilir protezlerdir.

 Üç parçalı şişirilebilir penis protezleri daha farklı ve teknolojik olarak gelişmiştir. Penis protezleri 3 parçadan oluşmaktadır. Silindirler ve bağlantı kabloları, rezervuar ve pompa. Rezervuar dediğimiz parça içi sıvı dolu bir balon gibidir. Penil protez, penisin içine yerleştirilen şişirilebilir iki silindirden ve penis erekte olmadığı zaman içindeki yani protezdeki sıvıyı haznesinde depolayan bir adet rezervuardan oluşmaktadır. Penis protezi sıvıyı silindirlere pompalayacak bir adet pompa içerir. Bu pompa birkaç kez sıkıldıktan sonra rezervuardan gelen sıvıyı doğruca silindirlere doğru pompalamaya başlar. Bu sayede penis, içindeki silindirlerin sıvı dolması ile sertleşir ve erekte hale gelir. Cinsel ilişki bittikten sonra tekrar pompadaki ufak indirme düğmesine basılarak protez içindeki sıvının tekrar rezervuara ters istikamette dolması sağlanır. 3 Parçalı şişirilebilir penil protezler doğala en yakın görünüm ve kolay kullanımları ile çiftlerde yüksek memnuniyet oranları ve hastalarda da çok daha fazla özgüven sağlamaktadır.