Üriner Taş Hastalıkları

Üriner Taş Hastalıkları

Böbrek Taşları

Böbrek taşı böbreklerin içerisinde çeşitli maddelerin kristalizasyonu ( taşlaşması) sonucu oluşan maddelerdir. Taşların çoğunluğunu, kalsiyum oksalat taşları oluşturmakla beraber, bazıları da kalsiyum fosfat, ürik asit veya diğer kimyasal maddelerden oluşabilirler. Bu taşlar böbrekte kalabilir, büyüyebilir veya böbrekten hareket ederek böbrekleri mesaneye bağlayan üreterlere düşebilir.

 

Üreter Taşları

Böbrek ve mesaneyi birleştiren idrar taşınan kanala üreter adı verilir. Böbrekte oluşan taşlar bazen bu yola düşer ve çeşitli sıkıntılar meydana getirirler. Şiddetli bel ağrısı, bulantı kusma gibi acil servise gitmeyi gerektirecek gürültülü bir tablo olabileceği gibi daha az ağrı , sık idrar, üreter alt kısma gelen taşlarda erkeklerde testislerde kadınlarda ise vaginanın dış dudaklarında hissedilen ağrılara neden olabilir.

 

Mesane Taşları

Mesane taşları genelde üreterden aşağıya düşen taşlardır ve kendiliğinden düşebilirler; ancak mesane boşalmasını bozan idrar yolu darlığı, prostat büyümesi, kronik sistit veya nörolojik bozukluklara bağlı mesane disfonksiyonu var ise mesane içinde uzun süre kalan idrara bağlı olarakta taş oluşumu görülebilir.  Bu durumda oluşan taşlar düşme değil büyüme eğilimindedirler.

 

Taş Kırma Tedavisi

Aslında bir uçak firması olan Dornier firmasının mühendislerinin dikkatli gözlemleri sayesinde ortaya çıkmış bir tedavidir. Mühendislerin ses hızını aşan uçakların gövdelerinde tesbit ettikleri çatlaklar sayesinde ses dalgası yöneltilen taşların da kırılabileceği fikri doğmuştur.  Değişik kaynaklarla üretilen ses dalgasının ultrason veya radyasyon yardımı ile odak yapılan taşa yönlendirilmesi ana prensiptir. Hem odaklama yöntemleri hem de enerji kaynakları itibarı ile çeşitlenmekle beraber taşkırma tedavisi güncel ürolojinin vazgeçilmez parçası haline gelmiştir.