Ürodinami

Ürodinami Nedir?

Ürodinami, mesanenizin dinamik özelliklerinin incelenmesini amaçlayan bir tetkiktir.  İdrar kaçıran, mesane fonksiyon bozukluğundan şüphelenilen, mesanesini boşaltamayan, nöroljik hastalığı ve buna bağlı işeme fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda kullanılan bir tetkiktir. Özel bir ürodinami kateteri ile mesaneye serum fizyolojik uygun bir hızla verilir ve dolum esnasında mesanenin fonksiyonları (kapasitesi, basınçları, genişleyebilirliği) incelenir. Dolum safhasından sonra hastanın idrar yapması istenir ve işeme esnasındaki mesane fonksiyonları , basınçları ölçülüp incelenir. Bütün bu özellikler bilgisayar ortamına kaydedilerek  doktor tarafından yorumlanır. Gerekli görüldüğü taktirde mesaneye kontrast madde içeren sıvı verilerek doldurma ve işeme sırasında floroskopi ile görüntü alınacak ve filmler çekilecektir.

Bu işlem esnasında anesteziye ihtiyaç yoktur. Kateter takılması sırasında üretraya verilecek olan kayganlaştırıcı jelin lokal anestetik etkisi mevcuttur. İşlem küçük çocuğa uygulanacak ve çocuk rahat durmuyorsa çocuk, işlem öncesi ağızdan verilen bir ilaçla uyutulabilir.

Ürodinaminin riskleri;

Bu işlemin taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır;

1. Yaşlı erkek hastalarda nadiren kateter takılmasında zorlanma olabilir. Buna bağlı olarak işlem sonrasında idrar yaparken yanma veya hafif kanama görülebilir.

2. İşleme bağlı olarak %1 oranında idrar yolu enfeksiyonu gelişebilir. Eğer aktif idrar yolu enfeksiyonu varsa bu risk çok daha yüksektir ve bu yüzden yeterli tedavinin alınıp idrar temizlendikten sonra işlemin yapılması gereklidir.

3. Bazen işlem sırasında kaynaklanabilecek teknik bir hata veya tetkikin istenen düzeyde iyi olmaması nedeniyle tetkikin tekrarı gerekebilir.

Bu inceleme işeme fizyolojisi ile ilgili irdelenmesi gereken  nörojen mesane, işeme disfonksiyonu, inkontinans( idrar kaçırma), aşırı aktif mesane gibi durumlarda kullanılır

Ortaya çıkabilecek yan etkiler;

• Sık görülebilen yan etkiler; İdrarda yanma, sık idrar yapma,

• Nadir görülebilen yan etkiler; İdrardan kan gelmesi, idrar yolu enfeksiyonu,

• Çok nadir görülebilen yan etkiler; sepsis

Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar;

İdrar yolu enfeksiyonu olmamasına dikkat edilmelidir. Eğer gebelik olasılığı mevcutsa floroskopi kullanılmaması için (ilaçlı film çekilmemesi için) hekim mutlaka uyarılmalıdır.

Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar;

Bol sıvı almanız önerilir. Size önerilen ilaç tedavisi ve kontrol önerilerine uyunuz.
Beklenmeyen bir durumda doktorunuzla irtibat kurunuz.