Get Adobe Flash player

İnmemiş Testis

Testislerin bulunabileceği yerler

 
Testisler erkek bebeğin ilk gelişme dönemlerinde karnının içinde iken doğuma yakın dönemde torba içine inerek hayat boyu olması gereken lokalizasyona gelirler. Erkek bebek doğduğu zaman testislerin yerinde olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
Testisler vücud ısısından daha düşük bir ortamda gelişme ve çalışmasını yapabileceği için karın içi veya kasık kanalında geçirdikleri zaman bebeğin ilerde çocuk sahibi olmasını zorlaştıracağı gibi testis kanseri riskini de arttırmaktadır.
Normal zamanında doğanlarda % 1 oranında görülürken erken doğanlarda bu oran % 3 olmaktadır. 1 yaşına kadar testisler kendiliğinden torbaya inebilirler.
İnmemiş testislerin değerlendirmesi üroloji uzmanı tarafından yapılır. azı hastalar iğne yolu ile uygulanan ilaç tedavisinden fayda görürler. İlaç tedavisi ile sorun düzelmez ise mutlaka cerrahi müdahale ile torbaya indirmek gerekir.  Bu tedavi ne kadar gecikir ise sperm üreter hücrelerde bozulma o kadar fazla olur ve hasta ilerde bebek sahibi olmak istediğinde problemler yaşar, kısırlık ortaya çıkar.
Testislerin yerinde olması ilerde gelişebilecek testis kanserinin erken yakalanması ve erken tedavi ile hayat kurtarıcı da olabilmektedir.