Get Adobe Flash player

İnterstitiel Sistit

 İnterstitiel sistit ”ağrılı mesane sendromu” olarakta adlandırılan mesane ağrısı ve yakınmaları ile kendini belli eden bir mesane enflamasyonudur. Belirtiler bakteriyel sistit gibidir ancak herhangi bir mikrobik ajan bulunmadığı gibi antibiotik tedavisine de yanıt vermez. Mesane ağrısı, acil işeme isteği ve sık işeme karekteristiktir, ağrı kasıklara kadınlar da vaginaya, vulvaya; erkeklerde penis ve testislere kadar yayılabilir.

Özellikle mesane doldukça ağrı artar, idrar yapmak bir miktar rahatlama sağlar. Hastaya hayatı zehir eden son derece sıkıntılı bir hastalıktır.

Hastalık %90 oranında kadınlarda görülür, hastanın cinsel hayatını dahi sekteye uğratır. Hastalığın tam nedeni belli değildir, pek çok faktörün etkisi ile tetiklediği düşünülmektedir. İnterstitiel sistitte mesane içinde ki koruyucu tabakanın hasarlandığı ve alt katmana geçen idrarın burada sinirlere yaptığı normal dışı uyarının semptomları uyardığı düşünülmektedir. Net bir tedavisi olmamasına rağmen bu tabakayı tamir etmeye yönelik oral ve mesane içine uygulanan ilaçlarla beraber endoskopi esnasında yapılan hidrodistansiyon( mesanenin sıvı basıncı ile gerilmesi) vb tedaviler uygulanmakta, hastaların yakınmalarında düzelme sağlanmaya çalışılmaktadır.