Get Adobe Flash player

Vesikoüreteral Reflü (VUR)

Böbrekle mesaneyi birleştiren ve idrarı aşağıya taşıyan boruya üreter denir. Normal koşullarda idrar torbasından üretere ve böbreğe idrarın geri kaçışı olmaz.

VUR’da ise mesaneden böbrekler yönüne doğru ters bir idrar kaçışı vardır. Bu genelde üreterin mesaneye  giriş yerinde ki yapısal bozukluktan veya mesane içinde yüksek basınca neden olan ya da mesane boşalmasını bozan ikincil  nedenlerden olabilir. Yapısal bozukluklar çocukluk çağında gözlemlenir. İkincil nedenler ise idrar yolu darlıkları, enfeksiyonlar, gebelik gibi erişkinlerde de görülen durumlardır.

VUR da böbreğe geri kaçan idrarın basıncından ve  idrar torbasında olabilecek mikropların böbreğe taşınmasından dolayı böbrekler hasar görür.
Sürekli tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonu olan bir çocukta, ilk akla gelen hastalıklardan biri VUR olmalıdır.

VUR kesin tanısı ve derecelendirilmesi için mesaneye sonda yolu ile kontrast madde verilerek çekilen VCUG denilen röntgen tetkikinin yapılması gerekir.  Filmin idrar yolu nefeksiyonu olmayan bir dönemde çekilmesi önemlidir. Derecelendirme, hem tedavinin planlanması hem de izlem açısından önemlidir.

VUR tedavi edilmezse böbreklerde bozukluğa sebep olur,  tanının erken konması ve tedavinin hızla uygulanması önemlidir. Hastalığın derecesine göre, sadece izlem, ilaç tedavisi veya ameliyat gerekebilir. Cerrahi tedavide, kapalı  veya açık ameliyatlar uygulanabilir.