Get Adobe Flash player

Radikal Prostatektomi (Kanser Tedavisi)

Prostat  kanseri ilerleyen yaşla beraber sıklığı artan bir hastalıktır. Parmakla prostat muayenesi ve PSA testleri öntanı da yardımcı olurken prostat biyopsisi ile kesin tanı konmaktadır. Erken evre de yakalanan kanser prostatın tamamen çıkartılması ile tedavi edilebilir.  İyi huylu prostat hastalığında amaç sadece yolda tıkanıklık yapan dokunun çıkartılıp yolun açılması iken kanser sözkonusu olduğun da kapsülü ile beraber tüm prostat çıkartılır. Bu ameliyatta idrar kaçırma ve sertleşme sorunu riski daha yüksek olmakla beraber hayat kurtarıcı bir operasyon olduğu gözönüne alınmalıdır. Kanama, inkontinans ( idrar kaçırma), Erektil disfonksiyon ( sertleşme güçlüğü) gibi komplikasyonlar da artan deneyimle beraber azalmaktadır.

Radikal prostatektomi açık veya kapalı olarak yapılabilen bir ameliyattır. Açık cerrahi karın bölgesinden veya perine ( apışarası ) den uygulanabilir. Kapalı yöntem olarak laparoskopik veya robotik uygulama olanakları mevcuttur. Tüm yöntemlerin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır, burada önemli olan hekimin tecrübe ve tercihi gözönüne alınarak hasta ile beraber yaklaşımın şekline karar vermektir.