Get Adobe Flash player

Taş Kırma Tedavisi

Aslında bir uçak firması olan Dornier firmasının mühendislerinin dikkatli gözlemleri sayesinde ortaya çıkmış bir tedavidir. Mühendislerin ses hızını aşan uçakların gövdelerinde tesbit ettikleri çatlaklar sayesinde ses dalgası yöneltilen taşların da kırılabileceği fikri doğmuştur.  Değişik kaynaklarla üretilen ses dalgasının ultrason veya radyasyon yardımı ile odak yapılan taşa yönlendirilmesi ana prensiptir. Hem odaklama yöntemleri hem de enerji kaynakları itibarı ile çeşitlenmekle beraber taşkırma tedavisi güncel ürolojinin vazgeçilmez parçası haline gelmiştir.

Taş kırma tedavisi sayesinde pek çok taş herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmaksızın tedavi edilebilmektedir. Taşların bu tedaviye uygunluğu ise taşın sertliği; kullanılan cihazın tipi ve de doktorun tecrübesine göre değerlendirilir. Her taş ESWL tedavisinden fayda görmez, birkaç seansta herhangi bir kırılma sağlanamıyor ise tedavi daha fazla uzatılmamalı, çevre dokularda gereksiz hasarlar oluşturulmamalıdır.