Böbrek Kanseri Nedir ve Belirtileri

Böbrekler, omurganın her iki yanında belin üzerinde bulunan, kanı filtreleyen, temizleyen ve idrar üreten bir çift barbunya şeklindeki organlardır. Her biri yaklaşık 150 gram ağırlığında olan böbrekler büyük bir yağ dolgusu, alt kaburgalar ve birkaç kas tarafından yaralanmaya karşı korunur. Böbrekler vücuttaki geri dönüştürülebilir atıklardan geri dönüştürülemeyen atıkları sürekli olarak ayrıştırırken aynı zamanda kanı da temizlemektedir. Kanser türlerinin yaklaşık yüzde 2- 3’ünü oluşturan böbrek kanseri, böbreklerde kötü huylu hücrelerin büyümesi sonucu oluşur. Böbrek kanserinde erken tanı çok önemlidir. Bu hastalıkta erken tanı ve uygun tedavi yöntemleriyle başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrek tümörü genelde 50 yaş üstünde ortaya çıkan, erkeklerde kadınlara göre daha sık rastlanan bir tümördür. Çoğu zaman sessiz ilerler ancak bel ağrısı, kanlı idrar gibi semptomlarda görülebilir. Böbrek kanseri bazen de herhangi bir sebeple yapılan radyolojik incelemede tesadüfen yakalanır.
Maalesef böbrek kanserlerinin %30 u tanı sırasında başka organlara yayılmış durumdadır.  böbrek tümörünün en önemli tedavisi cerrahidir, çünkü böbrek tümörleri kemoterapi ve radyoterapiye dirençlidirler. Bu nedenle erken tanı son derece önemlidir. Böbrek tümörleri için immünolojik temelde denenen tedaviler mevcuttur ancak henüz yüksek başarılar maalesef elde edilememiştir.

Böbrek tümörleri için açık ve laparoskopik yöntemlerle tüm böbreğin veya tümörlü bölgenin ( parsiyel ) alınması gibi çeşitli seçenekler vardır, tedavi yaklaşımı hasta ile hekimin beraber karar vereceği bir süreçtir.

İyi huylu böbrek tümörleri, ameliyat veya radyofrekans ablasyon gibi böbrek kanserleri için de kullanılan aynı tedavilerin birçoğu kullanılarak, yok edilerek tedavi edilebilir. Tedavi seçimi, tümörün boyutu ve herhangi bir semptoma neden olup olmadığı, tümör sayısı, tümörlerin her iki böbrekte olup olmadığı ve kişinin genel sağlığı gibi birçok faktöre bağlıdır.

Anjiyomiyolipom

Anjiyomiyolipomlar en sık görülen iyi huylu böbrek tümörüdür. Kadınlarda daha sık görülürler. Genetik bir durum olan tuberosklerozlu kişilerde gelişebilirler.

Bu tümörler, farklı tipte bağ dokularından (kan damarları, düz kaslar ve yağ) oluşur. Herhangi bir belirtiye neden olmuyorlarsa genellikle yakından izlenebilir. Sorun yaratmaya başladığı takdirde (ağrı veya kanama gibi…) tedavi edilmeleri gerekebilir.

Onkositom

Onkositomlar, yaygın olmayan, bazen oldukça büyüyebilen iyi huylu böbrek tümörleridir. Erkeklerde daha sık görülür ve diğer organlara yayılmaz.

Böbrek Kanseri Belirtileri

Böbrek kanseri erken evrelerinde genellikle hiçbir belirgin veya rahatsız edici belirtiye neden olmaz. Erken evredeki küçük boyutlu tümörler genelde başka bir hastalık nedeniyle yapılan, özellikle karın ultrasonografisi veya tomografisinde şans eseri saptanabilmektedir.

Böbrek tümörü büyüdükçe aşağıda listelenen semptomlar ortaya çıkabilir:

  • Bazı durumlarda idrarda kan görülebilir. Diğer durumlarda, genellikle düzenli tıbbi muayenenin bir parçası olarak gerçekleştirilen bir laboratuvar testi olan idrar tahlilinde kan izleri tespit edilir
  • Böbrek bölgesinde bir yumru veya kitle
  • Özellikle bel bölgesinde çok şiddetli olmayan, geçmeyen ağrılar

Böbrek kanserinde daha az yaygın görülen semptomlar ise şunları içerebilir:

  • Yorgunluk
  • İştah kaybı
  • Kilo kaybı
  • Yüksek ateş

Yüksek tansiyon veya kandaki normalden düşük kırmızı hücre sayısı (RBC düşüklüğü) (anemi) de bir böbrek tümörüne işaret edebilir. Bu semptomlar daha seyrek görülür.

Böbrek Kanseri Tedavisi

Böbrek kanseri tedavisindeki seçenekler hastanın genel sağlığıyla birlikte sahip olduğu böbrek kanseri türü, kanserin yayılıp yayılmadığı ve tedavi tercihleri gibi bir dizi faktöre bağlı olabilir. Böbrek kanserlerinin tedavisinde standart yöntem cerrahidir. Cerrahi prosedürün amacı, mümkün olduğunda normal böbrek fonksiyonunu koruyarak kanseri ortadan kaldırmaktır. Kanserin evresi, kitlenin büyüklüğü, kitlenin böbreğin hangi bölgesinde olduğu ve sayısı göz önünde bulundurularak böbreğin tamamı ya da sadece kitle kapalı yöntemle alınır. Şayet kanser böbreğin ötesine yayılmışsa, ek tedaviler önerilebilir.