Kadın Ürolojisi

Üriner Taş Hastalıkları

Üriner Taş Hastalıkları Nedir? Böbrek ve mesaneyi birleştiren idrar taşınan kanala üreter adı verilir. Böbrekte oluşan taşlar bazen bu yola düşer ve çeşitli sıkıntılar meydana getirirler. Şiddetli bel ağrısı, bulantı kusma gibi acil servise gitmeyi gerektirecek gürültülü bir tablo olabileceği gibi daha az ağrı , sık idrar, üreter alt kısma gelen taşlarda erkeklerde testislerde kadınlarda […]
Read more

Kronit Sistit

Kronit Sistit Nedir? Sistit idrar kesesi (mesane) nin iltihaplanmasıdır. İdrar yolları ve üreme sisteminde en sık görülen hastalıklardan biridir. Zamanında tedavi edilmezse hastalık böbrekleri de etkileyecek biçimde yayılabilir ve mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlar oluşturabilir. Nedenleri Normal de bakteriler üreme organları ve anüs bölgesinde yaşamaktadırlar. Bazen bu bakteriler alt idrar yollarını aşarak mesaneye ulaşırlar. Mesaneye […]
Read more

Ürodinami

Ürodinami Nedir? Ürodinami, mesanenizin dinamik özelliklerinin incelenmesini amaçlayan bir tetkiktir.  İdrar kaçıran, mesane fonksiyon bozukluğundan şüphelenilen, mesanesini boşaltamayan, nöroljik hastalığı ve buna bağlı işeme fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda kullanılan bir tetkiktir. Özel bir ürodinami kateteri ile mesaneye serum fizyolojik uygun bir hızla verilir ve dolum esnasında mesanenin fonksiyonları (kapasitesi, basınçları, genişleyebilirliği) incelenir. Dolum safhasından sonra hastanın […]
Read more

İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma Hastalığı (Üriner İnkontinans) Nedir? Üriner inkontinans, mesaneden kişinin isteği dışında idrar kaçırması demektir. İdrar torbası kişi kendisi idrar yapmak isteyene kadar idrarı tutmakla sorumlu bir organdır. Bu işlevinde bir hata olduğunda kişi inkontinan olur.İdrar kaçırma her yaşta ortaya çıkabilir. Çoğunlukla, çocuklarda, ileri yaşlardaki hastalarda veya bazı kadınlarda ortaya çıkmakla beraber, her yaşta ve […]
Read more